Brandbrief vitale regionale culturele infrastructuur provincie Noord-Holland


Geachte mevrouw Pels,

Waarschijnlijk hoeven wij u niet uit te leggen hoe veerkrachtig de culturele sector in de provincie Noord-Holland tot nu toe heeft geacteerd na de maatregelen in verband met de Covid-19-crisis. De initiatieven en creatieve uitingen om kinderen, jongeren en volwassenen in verbinding te brengen, te verwonderen en te raken zijn talrijk. Meer dan ooit onderstreept de culturele sector in uw provincie de onschatbare waarde van cultuur voor de hele samenleving.

Grote zorgen over liquiditeit en publiek
Maar ook de kwetsbaarheid van de sector wordt momenteel pijnlijk zichtbaar. De huidige lockdown tot 1 juni leidt al tot 969 miljoen euro schade in de gehele culturele sector. Elke verdere verlenging zal voor de culturele infrastructuur onherstelbare gevolgen hebben. De acute liquiditeitsproblemen van instellingen vormen een probleem voor het voortbestaan en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve infrastructuur. Ook in de provincie Noord-Holland, waar sprake is van een rijke en gevarieerde culturele infrastructuur waar wekelijks door honderdduizenden inwoners gebruik van werd gemaakt.

Bovendien zijn wij nu dubbel kwetsbaar, doordat wij de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd op het vergroten van publieksbereik en daarmee publieksinkomsten. Immers niet alleen de omzet valt voor velen bijna volledig weg, het zal te lang duren om dit weer op te bouwen, omdat juist de (grote) publieksstromen als laatste weer opgestart kunnen worden. De nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter zal leiden tot een langdurig herstel van de culturele sector. Het weer opgang komen van grotere publiekstromen kan waarschijnlijk pas worden opgestart, wanneer er een vaccin beschikbaar komt.

300 miljoen steun vanuit het Kabinet
Het verheugde ons dus dat het kabinet 15 april j.l. bekend maakte dat er 300 miljoen euro extra beschikbaar gesteld wordt om culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen te helpen en de werkgelegenheid voor de sector te behouden. In haar kamerbrief maakt minister Van Engelshoven echter ook duidelijk dat de ondersteuning vooral ingezet gaat worden voor hogere subsidies voor belangrijke cultuurinstellingen in de Basisinfrastructuur en de instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes Rijkscultuurfondsen. Van het in 2018 ingezette Rijksbeleid gericht op regio’s zien we nu weinig terug. Voor vitale onderdelen van de regionale infrastructuur stelt de minister als voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage levert. En precies dat is de aanleiding voor deze brief.

De Raad voor Cultuur probeert, net als alle brancheorganisaties nu zo snel mogelijk in beeld te krijgen wat de middellange- en langetermijngevolgen per regio zullen zijn. In onze provincie wordt steeds meer duidelijk, dat de schade in onze provincie enorm is.

Samenwerken aan vitale sector: nu!
Zeker is dat de gevolgen niet zijn op te vangen door de gemeenten en de culturele instellingen zelf. Dat geldt zowel voor de grote steden als de landelijke regio’s. Voor de meeste podia lukt dat niet, omdat de gemeenten de afgelopen jaren al fors op hun eigen culturele infrastructuur hebben bezuinigd. En de gemeenten staan in 2020 zelf voor een ongekende ombuigingsopdracht.

De landelijke overheid, de gemeenten en de instelling zelf; iedereen draagt bij waar het kan. Maar het is niet genoeg. Daarom doen wij ook een beroep op u om ons financieel te ondersteunen om de culturele infrastructuur in uw provincie overeind te houden. Zodat deze in staat wordt gesteld om haar waarde voor de samenleving te kunnen blijven uitvoeren als de crisis voorbij is. Deze steun hoeft niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks naar de instellingen zelf. Dit kan ook via uw gemeenten of in elk geval in nauwe samenspraak met hen. Zij hebben het beste zicht op de nood in hun eigen gemeente en kunnen goed in kaart brengen wat er nodig is.

Voor de volledigheid laten wij weten dat wij als ondertekenaars van deze brief uiteraard ook de niet binnen een koepel georganiseerde instellingen en culturele initiatieven in Noord-Holland omarmen. Samen vormen wij de culturele infrastructuur van onze prachtige provincie. En deze crisis treft ons nu allemaal.

Wij kijken uit naar spoedige samenwerking met u en de wethouders van onze gemeenten om deze crisis het hoofd te bieden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet,

Mijke Loeven, Bimhuis
Gea Zantinge, Het Koninklijke Concertgebouw
Lineke Kortekaas, Cool Kunst en Cultuur
Arjaen Kersten, De Kampanje
Erik Jobben, De Meerse
Miep Boerkamp, De Purmaryn
Andreas Fleischmann, DeLaMar Theater
Rob Spannemaker, Kennemer Theater
Boudewijn Berentsen, Muziekgebouw
Dianne Zuidema, Schouwburg Amstelveen
Roel Vente, Schouwburg Het Park
Evert van Os, Singer Laren
Yvonne van Popta, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Manon Koers, Stadsschouwburg Velsen
Peter Blaauboer, Taqa Theater de Vest
Angelique Finckers, Zaantheater