Cookies & privacybeleid


Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71, 1971 NS IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister met nummer 41227258.

2. Doel van en rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Stadsschouwburg Velsen verwerkt uw persoonsgegevens om u een optimale theater- en/of filmbeleving te bezorgen. Vooraf aan uw theaterbezoek ontvangt u een servicemail met informatie over uw bezoek. Tot één week na uw bezoek kunnen wij u informeren over de voorstelling of film die u heeft bezocht. In het geval een voorstelling of film onverhoopt wordt geannuleerd proberen we u via e-mail of telefonisch te bereiken, zodat u niet voor niets naar het theater komt. Stadsschouwburg Velsen kan u in geval van wijzigingen, extra activiteiten, voorstellingen, films of aankondiging nieuwe seizoen via e-mail informeren. Naast zojuist omschreven servicemails kunt u actief toestemming geven aan Stadsschouwburg Velsen om nieuwsbrieven te sturen die aansluiten bij uw voorkeuren. U kunt zich aanmelden voor de Theater nieuwsbrief en de Film nieuwsbrief.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking is het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten die Stadsschouwburg Velsen met u sluit en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stadsschouwburg Velsen en van haar klanten en derden. Voor het verzamelen van de nieuwbrieven en het plaatsen van cookies vraagt Stadsschouwburg Velsen uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Afmelden voor de nieuwsbrieven van Stadsschouwburg Velsen kan eenvoudig en direct via een link onderaan de nieuwsbrief.

3. Soort persoonsgegevens
Bij het aanbieden van producten/diensten (voorstelling, nieuwsbrief, website, vriendschap, filmclub, bezoekersonderzoek) kan Stadsschouwburg Velsen persoonsgegevens verwerken. 

Stadsschouwburg Velsen verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en informatie over de nieuwsbrieven die u wilt ontvangen. Voorts verwerkt Stadsschouwburg Velsen overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Stadsschouwburg Velsen verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze, wanneer u een toegangsbewijs koopt op onze website, aan haar bekendmaakt. Uw NAW-gegevens, leeftijd en uw e-mailadres zijn hierin verplicht. 

- Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

- Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u uw ticket per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre Stadsschouwburg Velsen voldoet aan de gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. 

Aan de balie kunt u anoniem, zonder verwerking van persoonsgegevens, een toegangsbewijs kopen. De openingstijden vindt u online.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Stadsschouwburg Velsen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens de partners waarmee Stadsschouwburg Velsen een samenwerking is aangegaan en indien dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. Gegevens zullen in dat geval alleen worden gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de voorstelling of film en niet voor eigen commerciële doeleinden van de betreffende partner.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gedeeld met de door Stadsschouwburg Velsen ingeschakelde dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken en zullen de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Stadsschouwburg Velsen sluit met deze verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Deze derde partijen zijn: MailChimp, Ticketmatic, Nationale Theaterkassa, Qdentity en Google Analytics.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door Stadsschouwburg Velsen in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn
Stadsschouwburg Velsen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

7. Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Bij het bezoeken van de website www.stadsschouwburgvelsen.nl kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje.

Trackingcookies
Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze verzamelen we algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze gegevens doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is 'gegevens delen' uitgezet. Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Third party cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ('liken') of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe zet u cookies uit?
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

8. Uw rechten
U hebt het recht om Stadsschouwburg Velsen te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Stadsschouwburg Velsen te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Stadsschouwburg Velsen per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Stadsschouwburg Velsen neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Wijzigingen
Stadsschouwburg Velsen behoudt zich het recht voor te allen tijde dit privacy statement te wijzigen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 21-11-2022.

10. Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik maken van de hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Stadsschouwburg Velsen via:

Stichting Stadsschouwburg Velsen
Groeneweg 71
1971 NS IJmuiden
info@stadsschouwburgvelsen.nl