Veilig en vertrouwd


De Stadsschouwburg Velsen volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Velsen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard staat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop. De Stadsschouwburg Velsen is open en vanaf 1 juli geldt er vanuit de overheid geen maximum aantal bezoekers, mits er wordt gereserveerd, de algemene hygiëne- en beleidsregels worden gevolgd én de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Voor ons theater betekent dit dat we bij voorstellingen in de grote zaal maximaal 100 bezoekers mogen verwelkomen. Bij kindervoorstellingen geldt ditzelfde aantal.

Maatregelen
Uiteraard volgen wij de richtlijnen en voorschriften van het RIVM waarbij wij een beperkt aantal bezoekers per voorstelling mogen verwelkomen om de 1,5 meter te waarborgen. Daarnaast werken wij met een duidelijke routing in en om het gebouw. We beschikken over hygiënische handzeep en disinfectant voor zowel bezoekers, medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten. Onze horeca is geopend en wij vragen u per pin te betalen. U mag uw drankje en lekkers meenemen de zaal in. Hoewel de toiletten geopend zijn vragen wij u om tijdens de voorstelling niet naar het toilet te gaan. Het toilet wordt regelmatig gereinigd en onze medewerkers leiden dit in goede banen. Voor het uitgebreide protocol zie het uitklapmenu hieronder.

Banner slide huisregels Stadsschouwburg Velsen


Kantoor
Een deel van de medewerkers werkt nog altijd thuis, zodat er ook op de kantoren voldoende afstand kan worden gehouden. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de Gemeente Velsen. Zolang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. De directie staat in nauw contact met de Gemeente Velsen. Wanneer maatregelen wijzigen, passen wij ons beleid en de maatregelen hier direct op aan.

Algemene richtlijnen RIVM 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van personen die niet uit uw huishouden komen. Dit geldt zowel in het theater als in de omgeving ervan. 
• Kom zoveel mogelijk alleen of kom met personen uit hetzelfde huishouden.
• Op centrale plekken in het theater wordt de mogelijkheid geboden om uw handen te desinfecteren.
• Medewerkers hebben het recht om u aan te spreken en u te vragen zich aan de maatregelen te blijven houden om zo de veiligheid van u, andere bezoekers en onze medewerkers te waarborgen.

Kaarten en reserveringen
• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website en telefonisch.
• Bij kaartverkoop aan de theaterbalie kan alleen per pin worden betaald.
• Wanneer u in een reservering meerdere plaatsen bestelt, gaan wij er vanuit dat u naast elkaar wilt zitten. Wanneer u dit niet wilt, dient u aparte reserveringen te maken.
• Kaartcontrole vindt plaats zonder contact door middel van scannen. U kunt uw kaarten of mobiele telefoon op de hiervoor aangewezen tafel neerleggen.

Entree theater en foyer
• Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de hoofdentree.
• Op de grond is, zowel buiten als binnen het theater, 1,5 meter afstand door stickers aangegeven waarbij in- en uitgaand verkeer wordt gescheiden. Via pijlen wordt de looprichting aangegeven.
• U wordt digitaal naar uw gezondheid gevraagd.
• De garderobe is gesloten, uw jas kunt u meenemen in de zaal.

Horeca
• Onze horeca is geopend.
• Betaal het liefst contactloos, maar in elk geval met pin. In het gehele theater geldt pin only.
• Bij de bar wordt de mogelijkheid geboden een drankje te bestellen, dit mag u meenemen de zaal in.
• Binnen en buiten richten wij een terras in, waar u voor en/of na de voorstelling kunt plaatsnemen, uiteraard op 1,5 meter afstand.

Toiletten
• De toiletten zijn voor én na de voorstelling geopend.
• Toiletbezoek tijdens de voorstellingen vragen wij u tot een minimum te beperken. Als het echter onvermijdelijk is, dan vragen wij de mede-bezoekers die in dezelfde rij zitten, met inachtneming van 1,5 meter afstand, de rij te verlaten om de desbetreffende persoon door te laten. Op dezelfde wijze moet de rij weer worden gevuld na het toiletbezoek.
• De toegang tot de toiletgroepen boven wordt gereguleerd via een stoplicht dat aangeeft of u naar binnen kunt.

(Entree) zalen
• U gaat via de rechter ingang de zaal in en via de rechter ingang het balkon op.
• We werken met ongeplaceerde plaatsbewijzen. In de zaal of op het balkon aangekomen krijgt u uw plaats toegewezen door een medewerker. Door de ruime spreiding is het zicht op alle plaatsen goed! Hierbij geldt:
- Tussen de bezette stoelen worden steeds 3 stoelen vrijgehouden (= 1,5 meter).
- Tussen de bezette rijen wordt steeds 1 rij vrijgehouden.
- De eerste twee stoelen van een rij zijn niet beschikbaar i.v.m. het gangpad.
• Na afloop van de voorstelling wordt u verzocht te blijven zitten. Op aanwijzing van een medewerker wordt u verzocht de zaal per rij te verlaten.
• Bij de uitloop van de voorstelling wordt toezicht gehouden door een medewerker.

Mochten er bij u of iemand in uw huishouden onverwacht klachten ontstaan die duiden op COVID-19, dan wordt u in navolging van de RIVM richtlijnen tot nader order verzocht niet naar het theater te komen. In dat geval kunt u tot uiterlijk 2 uur voor aanvang uw kaarten retourneren. Uw kaarten worden dan omgezet in een tegoedbon, zonder hiervoor extra annuleringskosten in rekening te brengen. De tegoedbon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum en alleen bij ons theater inwisselbaar. De tegoedbon is niet inwisselbaar voor een cadeaubon of contanten. Wij geven geen geld terug.

De Stadsschouwburg Velsen is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

De Stadsschouwburg Velsen is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.