Veilig en vertrouwd


De Stadsschouwburg Velsen volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Velsen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard staat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop. De Stadsschouwburg Velsen is open voor een maximum van 30 bezoekers, u bent verplicht te reserveren, wij volgen de algemene hygiëne- en beleidsregels én de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Wij werken met een duidelijke routing in en om het gebouw. We beschikken over hygiënische handzeep en desinfectiezuilen voor zowel bezoekers, medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten. Hoewel de toiletten geopend zijn vragen wij u om tijdens de voorstelling/film niet naar het toilet te gaan, om onnodig contact tussen andere bezoekers te beperken. Draag een mondkapje wanneer u naar het toilet, uw plaats in de zaal of naar de uitgang loopt. U mag uw eigen mondkapje gebruiken of ontvang er een bij de ingang. Voor het uitgebreide protocol zie het uitklapmenu onderaan deze pagina.

Huisregels poster corona oktober 2020

Kantoor
Een deel van de medewerkers werkt nog altijd thuis, zodat er ook op de kantoren voldoende afstand kan worden gehouden. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de Gemeente Velsen. Zolang de 1,5 meter samenleving gehandhaafd blijft, passen wij dit uiteraard ook in ons gehele gebouw toe. De directie staat in nauw contact met de Gemeente Velsen. Wanneer maatregelen wijzigen, passen wij ons beleid en de maatregelen hier direct op aan.

Verplaatste en geannuleerde voorstellingen
Veel voorstelling zijn definitief geannuleerd of verplaatst. De bezoekers van deze voorstellingen zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Voor het overzicht van verplaatste en geannuleerde voorstellingen zie het uitklapmenu onderaan deze pagina. Klik hier voor het programmaoverzicht. Lees hier meer over de 'Regeling ticketgelden coronacrisis'.

Verhuur
Het is mogelijk om op een veilige manier evenementen en vergaderingen te laten plaatsvinden in de stadsschouwburg. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op via verhuur@stadsschouwburgvelsen.nl

Bereikbaarheid theaterbalie
De theaterbalie is bereikbaar per e-mail via info@stadsschouwburgvelsen.nl
Door onze beperkte aanwezigheid kan het even duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Van maandag t/m zondag kunt u ons ook telefonisch bereiken tussen 10.00-15.00 uur op 0900-1505. De theaterbalie is vanaf één uur voor aanvang tot 30 minuten na aanvang theatervoorstelling/film geopend. Wij vragen u met nadruk de theaterbalie alleen in geval van nood te bezoeken en uw vragen zo veel mogelijk telefonisch of per e-mail te stellen.

Algemene richtlijnen RIVM 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van personen die niet uit uw huishouden komen. Dit geldt zowel in het theater als in de omgeving ervan. 
• Kom zoveel mogelijk alleen of kom met personen uit hetzelfde huishouden.
• Op centrale plekken in het theater wordt de mogelijkheid geboden om uw handen te desinfecteren.
• Draag een mondkapje wanneer u naar het toilet, uw plaats in de zaal of naar de uitgang loopt.
• Medewerkers hebben het recht om u aan te spreken en u te vragen zich aan de maatregelen te blijven houden om zo de veiligheid van u, andere bezoekers en onze medewerkers te waarborgen.

Kaarten en reserveringen
• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website en telefonisch.
• Bij kaartverkoop aan de theaterbalie kan alleen per pin worden betaald.
• Wanneer u in een reservering meerdere plaatsen bestelt, gaan wij er vanuit dat u naast elkaar wilt zitten. Wanneer u dit niet wilt, dient u aparte reserveringen te maken.
• Kaartcontrole vindt plaats zonder contact door middel van scannen. U kunt uw kaarten of mobiele telefoon op de hiervoor aangewezen tafel neerleggen.

Entree theater en foyer
• Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de hoofdentree.
• Kom op tijd, maar niet eerder dan 15 minuten voor aanvang.
• Op de grond is, zowel buiten als binnen het theater, 1,5 meter afstand door stickers aangegeven waarbij in- en uitgaand verkeer wordt gescheiden. Via pijlen wordt de looprichting aangegeven.
• U wordt digitaal naar uw gezondheid gevraagd.
• De garderobe is gesloten, uw jas kunt u meenemen in de zaal.

Horeca
• Onze horeca is voorlopig gesloten.
• Het is voorlopig toegestaan om eigen snacks (zoals popcorn en chips, geen open voedsel zoals sandwiches, fastfood en pizza) en drinken (geen alcohol) mee te nemen. Deze uitzondering vervalt direct zodra de overheidsmaatregelen worden versoepeld en onze horeca weer open mag.

Toiletten
• De toiletten zijn voor én na de voorstelling/film geopend.
• Toiletbezoek tijdens de voorstelling/film vragen wij u tot een minimum te beperken. Als het echter onvermijdelijk is, dan vragen wij de mede-bezoekers die in dezelfde rij zitten, met inachtneming van 1,5 meter afstand, de rij te verlaten om de desbetreffende persoon door te laten. Op dezelfde wijze moet de rij weer worden gevuld na het toiletbezoek.
• De toegang tot de toiletgroepen boven wordt gereguleerd via een stoplicht dat aangeeft of u naar binnen kunt.

(Entree) zalen
• U gaat via de rechter ingang de zaal in en via de rechter ingang het balkon op.
• We werken met ongeplaceerde plaatsbewijzen. In de zaal of op het balkon aangekomen krijgt u uw plaats toegewezen door een medewerker. Door de ruime spreiding is het zicht op alle plaatsen goed! Hierbij geldt:
- Tussen de bezette stoelen worden steeds 3 stoelen vrijgehouden (= 1,5 meter).
- Tussen de bezette rijen wordt steeds 1 rij vrijgehouden.
- De eerste twee stoelen van een rij zijn niet beschikbaar i.v.m. het gangpad.
• Na afloop van de voorstelling wordt u verzocht te blijven zitten. Op aanwijzing van een medewerker wordt u verzocht de zaal per rij te verlaten.
• Bij de uitloop van de voorstelling wordt toezicht gehouden door een medewerker.

Mochten er bij u of iemand in uw huishouden onverwacht klachten ontstaan die duiden op COVID-19, dan wordt u in navolging van de RIVM richtlijnen tot nader order verzocht niet naar het theater te komen. In dat geval kunt u tot uiterlijk 2 uur voor aanvang uw kaarten retourneren. Uw kaarten worden dan omgezet in een tegoedbon, zonder hiervoor extra annuleringskosten in rekening te brengen. De tegoedbon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum en alleen bij ons theater inwisselbaar. De tegoedbon is niet inwisselbaar voor een cadeaubon of contanten. Wij geven geen geld terug.

De Stadsschouwburg Velsen is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

De Stadsschouwburg Velsen is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.

Onderstaande voorstellingen hebben wij kunnen verplaatsen óf zijn helaas definitief geannuleerd. Bezoekers zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Mocht u geen bericht van ons hebben ontvangen over een van deze voorstellingen, neem dan contact met ons op via info@stadsschouwburgvelsen.nl

VERPLAATSTE VOORSTELLINGEN

OUDE DATUM VOORSTELLING NIEUWE DATUM
3 NOVEMBER 2020 DE VERLEIDERS - PANDEPANIEK 31 MAART 2021
1 MEI 2020 HET OOG VAN DE STORM 25 SEPTEMBER 2021
16 & 17 FEBRUARI 2021 BEL CANTO - TURANDOT 30 & 31 OKTOBER 2021
8 APRIL 2021 NIENKE PLAS 5 NOVEMBER 2021
23 APRIL 2021 HET GROOT NIET TE VERMIJDEN 18 NOVEMBER 2021

 

GEANNULEERDE VOORSTELLINGEN

DATUM VOORSTELLING
12 MAART 2020 CLAUDIA DE BREIJ - #NU
24 MAART 2020 BRUGKLAS DE MUSICAL 9+
25 MAART 2020 THE SOUL PREACHER - THE LEGENDS
26 MAART 2020 THE GREAT GATSBY
29 MAART 2020 PIM PAM PAARS 2+
31 MAART 2020 DAAN BOOM - DE EERSTE
3 APRIL 2020 EIGENWIJS MUSICAL KIDS - THE WIZ
4 APRIL 2020 EIGENWIJS MUSICAL KIDS - THE WIZ
8 APRIL 2020 VERLIEFD OP IBIZA
15 APRIL 2020 ORKATER - FABEL
17 APRIL 2020 NATHALIE - MYLOU & DORINE
18 APRIL 2020 VOF DE KUNST
22 APRIL 2020 HAAL HET DOEK MAAR OP
23 APRIL 2020 JAKOP AHLBOM COMPANY - SYZYGY
6 MEI 2020 STICKY FINGERS VAN THE ROLLING STONES
8 MEI 2020 RIJSEN & ROOXMAN, DE DIKKE MUIZ & SJORS
16 MEI 2020 COCKTAILS
22 MEI 2020 VUILE HUICHELAAR - MORGEN BEGINT NU
23 MEI 2020 GRIMM
30 MEI 2020 AHA-PRODUCTIONS - HAIR IN CONCERT
4 JUNI 2020 DE AANSLAG
10 JUNI 2020 ROJECT QUEEN (LIVE)
11 JUNI 2020 ROJECT QUEEN (LIVE)
14 JUNI 2020 DANSSCHOOL FEEL GOOD MOVES - GIRLPOWER!
28 JUNI 2020 KOEL - DE EINDVOORSTELLING #BIJKOEL
29 OKTOBER 2020 JANDINO - OPGEFOKT
6 DECEMBER 2020 JOSHUA AARON & FRIENDS
10 JANUARI 2021 BUURMAN & BUURMAN 3+
14 JANUARI 2021 LEBBIS - DE ERVARING
25 FEBRUARI 2021 SANNE WALLIS DE VIRES - KOM
2 APRIL 2021 ALI B - KOORTS
7 MEI 2021 MARJA'S GROTE TUPPER TOPPER SHOW
17 & 18 MEI 2021 PLIEN & BIANCA - EN NU DAN?
29 MEI 2021 RUNDFUNK - TODESANGSTSCHREI

Om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, willen we u vragen om een aantal huisregels in acht te nemen.

Roken
In ons theater is de Horeca- en Tabakswet van toepassing. Roken is in ons theater niet toegestaan.

Mobiele telefoon
Zet uw mobiele telefoon uit tijdens de voorstelling. Het gebruik van uw mobiel is erg hinderlijk voor de artiest en uw medebezoekers.
Maak geen foto of video opnames tijdens de voorstelling i.v.m. auteursrechten.

Algemene bezoekersvoorwaarden
In de Stadsschouwburg Velsen zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage aan de theaterbalie.

De Stadsschouwburg Velsen is niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten op zijn website. Wijzigingen voorbehouden.

Vanaf-leeftijd
Bij jeugd- en familievoorstellingen geldt in ons theater een minimum-leeftijd. Deze vanaf-leeftijd is duidelijk aangegeven in onze theatergids/op onze website. Meer informatie is hier te lezen. Bij jeugd-en familievoorstellingen dient u ook voor uw kind een toegangsbewijs te kopen.

Kijkwijzer
Bij alle films gelden kijkwijzers, dit staat duidelijk aangegeven op onze website. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies. Echter is een Kijkwijzer met de leeftijdgrens van 16 en 18 verplicht. Heeft een film deze Kijkwijzer, dan krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 of 18 jaar geen toegang tot de film. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdsgrenzen (6, 9, 12 en 14) worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Huisdieren
(Huis)dieren zijn in ons theater niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.