Veilig en vertrouwd


Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Velsen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard staat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop.

Voor een bezoek aan de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen vragen wij u te reserveren en de algemene hygiëne- en beleidsregels te volgen. Wij zorgen voor een goede ventilatie van de zaal. We beschikken over hygiënische handzeep en desinfectiezuilen voor zowel bezoekers, medewerkers, gasten, bezoekende gezelschappen en artiesten. Voor het uitgebreide protocol zie het uitklapmenu onderaan deze pagina.

Verhuur
Het is mogelijk om op een veilige manier evenementen en vergaderingen te laten plaatsvinden in het theater. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op via verhuur@stadsschouwburgvelsen.nl

Bereikbaarheid theaterbalie
De theaterbalie is bereikbaar per e-mail via info@stadsschouwburgvelsen.nl
Van maandag t/m zondag kunt u ons ook telefonisch bereiken tussen 11.00-20.00 uur op 0900-1505. De theaterbalie is vanaf één uur voor aanvang tot 30 minuten na aanvang theatervoorstelling/film geopend. Wij vragen u met nadruk de theaterbalie alleen in geval van nood te bezoeken en uw vragen zo veel mogelijk telefonisch of per e-mail te stellen.

Andere rij/stoel kiezen
Mocht u van rij/stoel willen wisselen, neem dan telefonisch contact op via 0900 - 1505 (ma t/m zo: 11.00 - 20.00 uur) of mail naar info@stadsschouwburgvelsen.nl

Algemene richtlijnen
• Op centrale plekken in het theater wordt de mogelijkheid geboden om uw handen te desinfecteren.
• Blijf thuis bij klachten.

Kaarten en reserveringen
• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website en telefonisch.
• Bij kaartverkoop aan de theaterbalie kan alleen per pin worden betaald.
• Wanneer u in een reservering meerdere plaatsen bestelt, gaan wij er vanuit dat u naast elkaar wilt zitten. Wanneer u dit niet wilt, dient u aparte reserveringen te maken.
• Tijdens het online reserveringsproces kunt u zelf op onze zaalplattegrond uw stoelen kiezen.

Entree theater en foyer
• Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de hoofdentree.
• Kom op tijd. Of drink eerst nog een drankje in onze foyer.

Horeca
• De horeca is tot 02:00 uur geopend.
• Er zijn ruime zitplaatsen in de foyer gecreëerd.
• Eten en drinken wordt uitsluitend in de foyer of bij filmvoorstellingen in de zaal genuttigd.
• Er kan alleen per pin worden betaald.
• Het is niet toegestaan om eigen snacks en drinken mee te nemen.

Toiletten
• De toiletten zijn voor én na de voorstelling/film geopend.
• Toiletbezoek tijdens de voorstelling/film vragen wij u tot een minimum te beperken.

(Entree) zalen
• U gaat via uw aangewezen ingang op uw toegangskaart de zaal in of het balkon op.
• We werken met geplaceerde plaatsbewijzen, uitzonderingen daargelaten.
• De (entree) zalen worden geventileerd met verse lucht (het kan fris zijn).

Om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, willen we u vragen om een aantal huisregels in acht te nemen.

Roken
In ons theater is de Horeca- en Tabakswet van toepassing. Roken is in ons theater niet toegestaan.

Mobiele telefoon
Zet uw mobiele telefoon uit tijdens de voorstelling/film. Het gebruik van uw mobiel is erg hinderlijk voor de artiest en uw medebezoekers.
Maak geen foto of video opnames tijdens de voorstelling/film i.v.m. auteursrechten.

Algemene bezoekersvoorwaarden
In Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) van toepassing. Raadpleeg deze hier.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten op zijn website. Wijzigingen voorbehouden.

Vanaf-leeftijd
Bij jeugd- en familievoorstellingen geldt in ons theater een minimum-leeftijd. Deze vanaf-leeftijd is duidelijk aangegeven in onze theatergids/op onze website. Meer informatie is hier te lezen. Bij jeugd-en familievoorstellingen dient u ook voor uw kind een toegangsbewijs te kopen.

Kijkwijzer
Bij alle films gelden kijkwijzers, dit staat duidelijk aangegeven op onze website. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies. Echter is een Kijkwijzer met de leeftijdgrens van 16 en 18 verplicht. Heeft een film deze Kijkwijzer, dan krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 of 18 jaar geen toegang tot de film. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdsgrenzen (6, 9, 12 en 14) worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Huisdieren
(Huis)dieren zijn in ons theater niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker gelede schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het theater c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. Zie ook Artikel 5.3 van onze bezoekersvoorwaarden.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is aangesloten bij de VVTP en VSCD en samen met andere aangesloten theaters en producenten hebben zij onderlinge zakelijke afspraken vastgelegd in de mantelovereenkomst, waarin beschreven staat wanneer overmacht situaties optreden en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor vragen over bezoekersvoorwaarden zoals het retourneren van kaarten verwijzen wij naar de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.