Hoofd Bedrijfsvoering


Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is de belangrijkste culturele instelling in de gemeente Velsen. Een gerenommeerd theater dat inmiddels 80 jaar bestaat en een regiofunctie vervult. Een plek met een bijzondere zaal met 700 stoelen waar bekende professionele artiesten graag optreden. De theaterprogrammering is breed en varieert van musical tot toneel en dans en van cabaret tot muziek. Naast het professionele aanbod is het theater de thuishaven voor veel lokale amateurtheatermakers en biedt de locatie onderdak voor maatschappelijke evenementen. Tijdens de coronaperiode is het theater met de financiële hulp van meer dan 2200 Velsenaren ook een professioneel filmtheater geworden.

In de komende jaren zal het theater de transitie maken naar een groot cultuurgebouw door uitbreiding met een kleine multifunctionele zaal, filmzalen, oefenstudio’s en horeca. Om dit mogelijk te maken is uitbreiding van het team nodig. In de komende twee jaar zal de huidige kleine organisatie moeten groeien en verder professionaliseren.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is daarom op korte termijn op zoek naar een:
 
Hoofd Bedrijfsvoering (1 fte)

Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je medeverantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur.
Houd je ervan om als spin in het web de organisatie te begeleiden in de schaalvergroting waartoe eind 2022 is besloten? Het Hoofd Bedrijfsvoering zal de algemeen directeur en afdelingshoofden adviseren en bijstaan. Onder de verantwoordelijkheden horen in het bijzonder financiën, personeel & organisatie, facilitaire- en automatiseringsvraagstukken, verhuur en fondsenwerving.

Wat ga je doen?
1. Je bent verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de financiële administratie en voor de financiële (maand-, kwartaal- en jaar) rapportages ten behoeve van directie en RvT en de accountantscontrole. Je verzorgt de aansturing van de relevante administratieve processen en vaardigt hiertoe de noodzakelijke richtlijnen uit. Je bent verantwoordelijk voor het (doen) verrichten van de diverse administratieve werkzaamheden, betalingsverkeer en facturering. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van het jaarbudget en de daarin gestelde targets voor inkomsten en hebt in deze een signaalfunctie in de richting van directeur-bestuurder en de afdelingshoofden.

2. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en zorgt voor de personeelsadministratie en het doen uitvoeren van de salarisadministratie. De uitvoering van de salarisadministratie is belegd bij een extern administratiekantoor.
In samenspraak met de algemeen directeur draag je zorg voor de organisatieontwikkeling naar de passende organisatie voor het nieuwe gebouw.

3. Je zorgt dat de werkprocessen (financieel, administratief, ICT) van verschillende afdelingen (verhuur, horeca, productie) goed op elkaar aansluiten. Je adviseert en organiseert en zorgt dat de planningssoftware op de juiste manier gebruikt en bijgehouden wordt.

4. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van de ICT-infrastructuur.

5.  Je ziet toe op het structureren van de facilitaire zaken, schoonmaak en andere functies die ondersteuning bieden aan de rest van de organisatie, en draagt zorg voor een goede afstemming tussen de diverse afdelingen en externe partners, waaronder de gemeente.

6. Je zorgt ervoor dat onze visie en strategie helder en actueel is en wordt vertaald naar de interne organisatie. Dit alles doe je door op een inspirerende, coachende manier leiding te geven.

7. Je geeft direct leiding aan de coördinator Facilitair, de afdeling verhuur en de financieel/administratief medewerker. In de ontwikkeling en groei van de organisatie zal de leidinggevende rol verder uitgroeien.

8. Je levert een coördinerende en uitvoerende bijdrage aan fonds- en sponsorwerving en daarbij behorende relatiebeheer ten behoeve van bestaande en nieuwe activiteiten van het cultuurgebouw, in samenspraak en samenwerking met de directeur-bestuurder en overige afdelingshoofden.
 
Profiel
Als je ervan houdt om samen met je collega’s ervoor te zorgen dat de genoemde processen op rolletjes lopen én je het een uitdaging vindt om hét Cultuurhuis van Velsen vorm te geven, is deze functie een mooie stap. Je haalt je inspiratie uit het op een actieve wijze bijdragen aan onze strategische agenda en visievorming. Je krijgt energie van een effectieve en efficiënte organisatie van de ondersteunende processen en systemen, zodat de primaire afdelingen optimaal hun doelen kunnen realiseren. Je houdt ervan hier de regie op te hebben.

 • Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau in een relevante richting (Bedrijfskunde of financieel administratieve richting)
 • Ervaring met het dragen van financiële verantwoordelijkheid voor een zelfstandige organisatie
 • Kennis en aantoonbare ervaring met finance: financiële rapportages, relevante administratieve systemen en processen, en het opstellen van jaarrekeningen
 • Visie op bedrijfsvoering, financieel beleid en kostenbeheersing
 • Kennis en affiniteit met Facility Management en ICT
 • Aantoonbare ervaring met P&O taken en relevante kennis op het gebied van personeelsbeleid
 • Ervaring met veranderprocessen in een organisatie

Wie ben jij?
We zijn op zoek naar een nuchtere, pragmatische, hands-on Hoofd Bedrijfsvoering.

 • Je kan overzicht behouden, je werkt gestructureerd en zelfstandig
 • Je bent analytisch, strategisch en initiatiefrijk
 • Je kan zowel goed samenwerken als goed leidinggeven in een organisatie met professionals
 • In je communicatie ben je open, empathisch, transparant en laagdrempelig
 • Je onderschrijft de strategische doelen van de organisatie
 • Je hebt affiniteit met theater, film en muziek

Wij bieden
Een nieuwe, veelzijdige en uitdagende rol in een organisatie die in de komende jaren flink gaat uitbreiden en veranderen. Een functie waaraan je zelf mede vorm geeft en waarin veel ruimte is voor initiatief om de organisatie en jouw eigen rol verder te ontwikkelen. Je werkt zelfstandig, maar altijd in samenwerking met een bevlogen team van professionals.
De functie is per direct beschikbaar. Het is gebruikelijk te starten met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Salariëring volgens de CAO Nederlandse Podia.

Reageren?
Als je interesse hebt in deze functie, solliciteer dan met motivatie en cv via vacature@stadsschouwburgvelsen.nl vóór 23 januari 2023.
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Manon Koers, directeur, mkoers@stadsschouwburgvelsen.nl. Voor praktische informatie met Carmen Nicolai, cnicolai@stadsschouwburgvelsen.nl, 0255-546148.