COLLEGE VAN B&W STEUNT DE STADSSCHOUWBURG VELSEN

Mededeling voor onze bezoekers

IJMUIDEN - Het college van burgemeester en wethouders steunt de Stadsschouwburg Velsen in haar verzoek om een financiƫle bijdrage. Deze bijdrage is noodzakelijk om het theater financieel gezond te maken en te houden. De huidige situatie is een optelsom die wordt veroorzaakt door jarenlange tekorten op de reguliere exploitatie en incidentele lasten. Hierdoor heeft het theater een negatief eigen vermogen opgebouwd. Om de komende periode te voldoen aan haar betalingsverplichtingen en om Velsen de mooiste avonden uit te blijven bieden, stelt het college de gemeenteraad voor om de Stadsschouwburg Velsen financieel extra te ondersteunen. In januari 2018 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Het interim bestuur en de directie heeft met de gemeente Velsen de afgelopen periode nauw samen gewerkt aan een kwalitatief en financieel toekomstperspectief voor de Stadsschouwburg Velsen.Intern heeft de stichting reeds de nodige maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering ingrijpend te verbeteren. Zo is de schouwburgdirectie uitgebreid met een zakelijk directeur, Manon Koers. Zij leidt de organisatie en voert het financieel beheer. De artistieke leiding van de schouwburg blijft in handen van Jacob Bron. Dit geeft hem de mogelijkheid zich weer geheel te richten op de artistieke taken waarmee hij de schouwburg zo geliefd heeft gemaakt bij artiesten en publiek en Velsen op de culturele kaart heeft gezet.

,,Wij zijn ons ervan bewust dat wij veel vragen", aldus voorzitter Sascha Baggerman, ,,Wij betreuren het dat het zo ver heeft moeten komen, maar wij hebben vertrouwen in de toekomst van de schouwburg. En zijn zeer verheugd dat het college dit vertrouwen deelt. Wij maken ons met de inwoners van Velsen, het publiek en de artiesten graag op voor 80 jaar Stadsschouwburg Velsen."

Noot voor de lezer:
Het interim bestuur van de Stadsschouwburg Velsen bestaat uit dhr. Maurits Haenen, dhr. Richard Westhof en mevr. Sascha Baggerman.

Voor vragen kunt u contact opnemen met voorzitter mevrouw Baggerman: bestuur@stadsschouwburgvelsen.nl

Bron: Stadsschouwburg Velsen

Publicatiedatum: 15 december 2017

 
 
| Meer