Hoe gaat de Stadsschouwburg Velsen om met het coronavirus?


UPDATE 7 MEI: Aangepaste coronamaatregelen en het theater

Tijdens de persconferentie van 6 mei over de coronamaatregelen werd bekend gemaakt dat theaters en bioscopen per 1 juni hun deuren weer voor publiek mogen openen. Helaas geldt hierbij dat er een maximum van 30 personen in het theatergebouw aanwezig mag zijn. Dit houdt helaas in dat de voorstellingen die in juni geprogrammeerd waren niet kunnen worden gespeeld. Uiteraard zoeken wij óók voor deze voorstellingen een vervangende datum en zullen de bezoekers daar z.s.m. over informeren. Gekochte kaarten voor deze voorstellingen blijven geldig: Bewaar je ticket, geniet later.

 

UPDATE 23 april: wij zijn gesloten, maar wij zitten niet stil.

In de persconferentie van dinsdag 21 april jl. maakte premier Rutte duidelijk dat alle evenementen met een meldingsplicht tot 1 september a.s. geen doorgang kunnen vinden. Voor alle duidelijkheid: theaters en bioscopen vallen niet onder de evenementen. Voor theaters en bioscopen, en dus ook voor ons, zijn de maatregelen die eerst golden tot 28 april a.s. verlengd tot 20 mei a.s. In de week daaraan voorafgaand wordt bekend of er voor de theaters en bioscopen een versoepeling van de maatregelen kan ingaan. Voorlopig blijven wij, net als alle theaters in Nederland, dicht tot in ieder geval 1 juni. Volgende maand horen wij meer. De precieze datum voor de heropening van de theaters is voorlopig dus nog heel onzeker.

Ondertussen zijn wij druk bezig met het verschuiven van de geannuleerde voorstellingen vanaf 12 maart jl. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij onze bezoekers daarover informeren. En ondanks de coronacrisis bereiden wij wel een nieuw seizoen voor. En denken wij na over eventuele aanpassingen die daarvoor moeten worden doorgevoerd. Wij zitten dus niet stil en kijken er naar uit u later weer te kunnen ontvangen.


UPDATE 9 april: bewaar je ticket, geniet later

Nederlandse theaters vragen gezamenlijk aan bezoekers om de culturele sector te steunen. De sector heeft hiervoor een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. Lees hier meer informatie over de 'Regeling ticketgelden coronacrisis'.

UPDATE 23 maart: aangescherpte maatregelen tot 1 juni.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

Hieruit kwam onder meer naar voren dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april). Er is geen ondergrens meer van 100 personen. Dit houdt in dat wij alle voorstellingen tot 1 juni zullen annuleren. Wij betreuren dit voor alle betrokken artiesten en vooral voor onze bezoekers, maar we hopen iedereen op een later moment in goede gezondheid weer te mogen ontvangen.

De eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

UPDATE 13 maart: Stadsschouwburg Velsen annuleert alle voorstellingen tot en met 6 april a.s.

Als gevolg van de nieuwe richtlijnen van de overheid en de RIVM hebben wij helaas onze voorstellingen tot en met 6 april a.s. moeten annuleren. Bijeenkomsten van meer dan 100 personen dienden te worden afgelast. Wij betreuren dit enorm. Wij gaan nu eerst alle energie steken in het proberen te verplaatsen van de uitgevallen voorstellingen. Bezoekers van de geannuleerde voorstellingen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Gekochte kaartjes blijven geldig. 

In afwachting van nadere informatie over die vervangende data worden reeds gekochte kaartjes niet geruild of omgezet in een tegoedbon. 

Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen op de voet volgen en kijken er naar uit onze theaterdeuren weer voor u te kunnen openen. De schouwburg blijft telefonisch en via de e-mail bereikbaar. Onze theaterbalie is vanaf dinsdag 17 maart gesloten. Gezien de uitzonderlijke situatie hopen wij op uw begrip te mogen rekenen.

UPDATE 12 maart: aangescherpte maatregelen RIVM

In verband met de door het RIVM aangekondigde extra maatregelen gaat de voorstelling van donderdag 12 maart in goed overleg met Claudia de Breij niet door. In overleg met Claudia wordt gekeken wanneer de voorstelling kan worden ingehaald. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

De maatregelen gelden t/m 6 april. Voor de andere voorstellingen nemen we zo snel mogelijk contact op met de bezoekers.

Wat dit verder voor gevolgen heeft kunnen wij op dit moment nog niet beoordelen. We weten niet of de voorstellingen geannuleerd of verplaatst worden naar een later moment. Daarover volgt later meer informatie.

We hopen op uw begrip.


Richtlijnen en aanwijzingen vanuit de overheid

De Stadsschouwburg Velsen volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Velsen met betrekking tot het coronavirus. We instrueren onze medewerkers nadrukkelijk op hygiëne, en voorzien daarnaast medewerkers, gasten en bezoekende gezelschappen en artiesten van hygiënische handzeep. De directie staat in nauw contact met de gemeente. Mochten de aanwijzingen onverhoopt wijzigen, dan worden tijdig passende maatregelen getroffen.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die jij én wij kunnen nemen om verspreiding te voorkomen zijn heel simpel:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Meer informatie over het coronavirus:

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

'Het coronavirus: feiten en fabels' samengevat in video's op NOS.

Alle informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.