Missie en visie

van de Stadsschouwburg Velsen


De Stadsschouwburg Velsen richt haar blik naar buiten. Dit betekent inspelen op lokale en regionale ontwikkelingen, samenwerking zoeken met relevante partners, en zorgdragen voor een breed en uitdagend podiumkunsten-aanbod. Dit aanbod sluit aan bij de grote diversiteit aan doelgroepen binnen de gemeente Velsen en de daarmee verbonden diverse culturele behoefte. De Stadsschouwburg Velsen draagt zo bij aan ontmoeting en verbinding in een diverse samenleving.

Onze missie

De Stadsschouwburg Velsen biedt een diversiteit aan inspirerende podiumkunst die zorgt voor gezamenlijke beleving en ontmoeting van makers en hun publiek. Het theatergebouw is een gastvrije omgeving en beschikt over een unieke theaterzaal waarin betekenisvolle theatersporen voelbaar zijn. Deze sporen vormen op haar beurt inspiratie voor nieuwe generaties makers en publiek.

De Stadsschouwburg Velsen staat midden in de samenleving en versterkt de culturele identiteit van Velsen binnen de wijde regio. Daarmee draagt zij bij aan Velsen als een interessante en aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Onze visie

De Stadsschouwburg Velsen wil voor haar steeds meer diverse publiek een kwalitatief hoogstaand en aantrekkelijk podiumkunstaanbod blijven aanbieden door naast het gangbare ook het bijzondere te programmeren. Hiermee onderscheidt de Stadsschouwburg Velsen zich in de regio.

Om aansluiting te maken met nieuwe publieksgroepen verbreedt de Stadsschouwburg Velsen haar aanbod met nieuwe genres en gebruikt daarbij locaties die buiten de gangbare kaders liggen.