Bewaar je ticket, geniet later


Nederlandse theaters vragen gezamenlijk aan bezoekers om de culturele sector te steunen. De sector heeft hiervoor een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM.

COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector. Veel voorstellingen worden noodgedwongen verplaatst of geannuleerd omdat theaters hun deuren hebben moeten sluiten. De verschillende brancheverenigingen slaan daarom de handen ineen om de bezoekers zo goed mogelijk door deze periode leiden tot de deuren weer open gaan: Bewaar je ticket, geniet later.

Passend aanbod
De theaters komen met passende oplossingen voor de houders van tickets, de bezoekers. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de voorstellingen die nu geen doorgang kunnen vinden. Het oorspronkelijke ticket blijft dan gewoon geldig. Zodra er meer bekend is worden bezoekers hierover geïnformeerd. Wij nemen contact op, tickethouders hoeven dus zelf niets te doen.

Is een verplaatsing niet mogelijk, wordt de voorstelling definitief geannuleerd of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan kan de houder van het ticket kiezen voor restitutie of een tegoedbon ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs. De tegoedbon kan later worden ingewisseld. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling. De wijze waarop de restitutie verloopt is omschreven in de ‘Regeling ticketgelden coronacrisis’ en is gerelateerd aan de datum van de (oorspronkelijke of verplaatste) voorstelling. Ook kunnen ticketkopers ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie, waarmee zij theaters, artiesten, makers en de mensen achter de schermen steunen.

Brede steun
De gezamenlijke regeling volgt de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en krijgt onder andere steun van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ook voor de culturele sector zijn dit uitdagende tijden. We kunnen de theaters helpen door naar de voorstellingen te blijven gaan, alleen later wanneer de omstandigheden het toe laten. Voorstellingen worden nu verplaatst. Bewaar je ticket en blijf van cultuur genieten." En kan je toch niet, vraag dan om een tegoedbon. Zo help je de culturele branche overeind te blijven.

Geniet later
Met ‘Bewaar je ticket, geniet later’ hoopt de sector ruimte te creeren om te werken aan nieuwe voorstellingen in de toekomst. Niet alleen de theaters worden hiermee geholpen, maar juist ook de mensen achter de schermen die deze voorstellingen mede mogelijk maken zoals decorbouwers, technici, leveranciers, creatieven en andere werknemers en zelfstandigen in de culturele sector.

Meer informatie over ‘Bewaar je ticket, geniet later’ is te vinden op bewaarjeticket.nl

Meer informatie over hoe de Stadsschouwburg Velsen omgaat met het coronavirus is hier te vinden.

REGELING TICKETGELDEN CORONACRISIS
Culturele evenementen

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, zijn veel theaters genoodzaakt om voorstellingen te verplaatsen of te annuleren. Onderstaande regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan theaters hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van tegoedbonnen.

Verplaatste evenementen

  • Tickets voor voorstellingen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor de verplaatste voorstelling, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 26 maanden na de oorspronkelijke voorstelling.
  • Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van de verplaatste voorstelling, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan het theater. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs. De waarde van deze tegoedbon kan worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een andere voorstelling van het betreffende theater. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
  • Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan het theater. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
  • Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 12 maanden na de oorspronkelijk datum van het verplaatste evenement.
  • Het theater kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.


Geannuleerde evenementen

  • Bij tickets voor voorstellingen die als gevolg van het Coronavirus definitief moeten worden geannuleerd (d.w.z. niet kunnen worden verplaatst binnen de termijn van 26 maanden), heeft de houder van dat ticket recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs. De waarde van deze tegoedbon kan worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een andere voorstelling van het betreffende theater. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
  • Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan het theater. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
  • Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de datum van de geannuleerde voorstelling.
  • Het theater kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Waarom de ticketregeling?
Met ‘Bewaar je ticket, geniet later’ hoopt de culturele branche dat kaartkopers hun favoriete theater later bezoeken. Dit helpt de economische impact die is ontstaan door de maatregelen omtrent het coronavirus in de culturele sector op te vangen. Hierdoor kan er weer volop worden gewerkt aan nieuwe voorstellingen in de toekomst. Niet alleen de theaters worden hiermee geholpen, maar juist ook alle mensen achter de schermen die de voorstellingen mede mogelijk maken zoals decorbouwers, technici, leveranciers, creatieven en andere werknemers en zelfstandigen in de culturelesector.

Hoe werkt de ticketregeling?
Als de voorstelling is verzet, blijven de kaarten gewoon geldig. Kan je niet op de vervangende datum, dan kan je restitutie of een tegoedbon aanvragen. Ook als een voorstelling is geannuleerd kan je je geld terugkrijgen of een tegoedbon. Hoe dat precies in zijn werk gaat, verschilt per theater.

Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?
Als consument heb je het recht om je geld terug te vragen. Wanneer het geld wordt teruggestort is afhankelijk van of het een geannuleerde óf een verplaatste voorstelling betreft. Indien de voorstelling verplaatst is, kan je geld teruggestort worden 1 maand na de verplaatste datum. Indien de voorstelling is geannuleerd, is deze termijn tot 3 maanden na de datum waarop de voorstelling zou plaatsvinden. 

Hoe lang is mijn tegoedbon geldig?
De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.