Vacature bestuursleden Stichting Stadsschouwburg Velsen M/V

Organisatie
Stadsschouwburg Velsen is te vinden in IJmuiden. Het theater dat stamt uit 1939 beschikt over een grote theaterzaal met een capaciteit van ruim 700 zitplaatsen.

Vanuit de missie van de Stadsschouwburg "UIT zijn en THUIS voelen" heeft de organisatie een brede programmering gerealiseerd om daarmee een groot publiek te bereiken. Zowel door professionele als amateur theatermakers worden voorstellingen gegeven en dit draagt mede bij aan de saamhorigheid van de lokale samenleving.

In het kader van Good Governance is recentelijk besloten de bestuursstructuur te moderniseren en opnieuw in te richten. Op basis hiervan zal het nieuwe bestuur bestaan uit vijf leden. Op dit moment wordt gezocht naar twee nieuwe leden, waaronder de penningmeester en een lid met juridische/hrm ervaring.

Structuur
De Stadsschouwburg Velsen heeft een directie en een bestuur (bestuursmodel). De samenstelling van het bestuur is pluriform, zowel qua achtergrond, geslacht, kennis en ervaring.

Het bestuur telt 5 leden. Daarnaast heeft de Stadsschouwburg een tweehoofdige directie, bestaande uit een zakelijk en een artistiek directeur. Het bestuur komt gemiddeld (4 a 5x per jaar bij elkaar). Het eerste jaar wordt van alle bestuursleden een extra (tijds)inspanning verwacht.
Het bestuur wordt benoemd voor een periode van 4 jaar (met een mogelijke verlengingsperiode van nog eens vier jaar).
De leden van het bestuur doen dit onbezoldigd.

Taken van het bestuur
het vaststellen van beleid
het fungeren als klankbord voor de directie
het toezien op de algemene gang van zaken binnen de stichting in relatie tot de doelstelling van de organisatie
het vaststellen van de financiƫle richtlijnen

De leden van het bestuur opereren onafhankelijk, transparant en kritisch ten opzichte van elkaar en de directie van de Stadsschouwburg.

Samenstelling van het bestuur
Bij de samenstelling van het nieuwe bestuur is het volgende van belang:

De samenstelling van het bestuur zal pluriform zijn, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.
Dit betekent:
- Kennis van, ervaring en/of affiniteit met de aard en cultuur van de Stadsschouwburg.
- Balans tussen geslacht, leeftijd en ervaring van de individuele leden, de Code Culturele Diversiteit in acht nemend.
- Aanwezigheid van de deskundigheid en achtergrond zoals beschreven.
- Relevant netwerk.

Vacature bestuurslid Juridisch/HRM Stichting Stadsschouwburg Velsen M/V

Voor het bestuur wordt gezocht naar een bestuurslid juridisch/hrm die zijn ervaring en tijd wil inzetten voor de Stadsschouwburg, die zowel regionaal als landelijk een bijdrage levert aan het culturele klimaat.

Taken bestuurslid Juridisch/HRM
Vanuit het bestuur houdt het lid Juridisch/HRM zich bezig met het beleid op het gebied van personeel en organisatie, veranderingen binnen de organisatie. Dat betekent dat hij binnen het bestuur naast het mede bepalen van het beleid, tevens verantwoordelijk is voor inhoudelijk juridische toetsing van beleidsplannen op het terrein van HRM.
Hij fungeert desgewenst als klankbord voor de directie en voorziet het bestuur/directie van inhoudelijk-juridische adviezen.

Profiel Bestuurslid Juridisch/HRM
- Juridisch profiel en bij voorkeur kennis van personeelsbeleid.
- Is in staat het bestuur en directie van inhoudelijk juridische adviezen te voorzien.
- Beschikt over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.
- Heeft een zakelijke inslag, is integer en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Is flexibel en stressbestendig.
- Heeft oog voor werknemers (en vrijwilligers).

Tenslotte is het van belang dat de juiste kandidaat beschikt over voldoende tijd (zeker het eerste jaar) om actief te kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen een nieuw bestuur.

Tijdsbesteding
- Het bestuur vergadert gemiddeld 5x per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie (het eerste jaar kan dat 10x per jaar zijn).
- Het bestuurslid juridisch/hrm heeft regelmatig overleg met de voorzitter en de zakelijk directeur.
- Het bestuurslid juridisch/hrm bezoekt met regelmaat voorstellingen die door de Stadsschouwburg worden georganiseerd.

Renumeratie
Het betreft een onbezoldigde functie.

Contact en informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Elvike Wevers (Cultuur+Ondernemen) via elvike@elvike.nl/ 06-51522798.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw gegevens sturen naar Elvike Wevers via elvike@elvike.nl

Vacature bestuurslid penningmeester Stichting Stadsschouwburg Velsen M/V

Voor het bestuur wordt gezocht naar een penningmeester die zijn ervaring en tijd wil inzetten voor de Stadsschouwburg, die zowel regionaal als landelijk een bijdrage levert aan het cultureel klimaat.

Taken van de penningmeester
Binnen het bestuur van de Stichting is de penningmeester verantwoordelijk voor het financieel administratieve beleid van de Stadsschouwburg. Dat betekent dat hij binnen het bestuur naast het mede bepalen van het beleid, tevens verantwoordelijk is voor de bewaking en voortgang van de financiƫle zaken binnen de Stichting. Hij adviseert bestuur en directie over de jaarrekening, begroting e.d. en weet welke informatie nodig is om het financieel beleid te volgen en te controleren.

De penningmeester treedt op als gesprekspartner voor de externe accountant. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de penningmeester het (technisch) voorzitterschap over.

Profiel van de penningmeester
- Heeft ervaring met financieel- en risicobeheer en rapportage binnen een (non) profit-organisatie
- Heeft toezichthoudende of bestuurlijke ervaring
- Is in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
- Is flexibel en stressbestendig
- Heeft een zakelijke inslag, is integer en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- Heeft voldoende tijd (zeker het eerste jaar) om actief te kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen een nieuw bestuur

Tijdsbesteding
- Het bestuur vergadert gemiddeld 5x per jaar, waarbij jaarlijks een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie. Het eerste jaar zal dit 10x per jaar zijn.
- De penningmeester heeft regelmatig overleg met de voorzitter en de zakelijk directeur.
- De penningmeester voert overleg met externe administratieve kantoren/ accountants.
- De penningmeester bezoekt met regelmaat voorstellingen die door de Stadsschouwburg worden georganiseerd.
- De penningmeester onderhoudt contacten met gemeente, sponsors en andere donateurs.

Renumeratie
Het betreft een onbezoldigde functie.

Contact en informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Elvike Wevers (Cultuur+Ondernemen) via elvike@elvike.nl/ 06-51522798
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw gegevens sturen naar Elvike Wevers via elvike@elvike.nl